Bireylerin kendi öz benliklerini ve özgüven farkındalığını arttırmaya yönelik ipuçları veren, ikili ilişkileri sağlıklı bir şekilde yönetebilmeyi öğreten önümüze sunulmuş bir mutluluk yerine mutluluğa yön veren bir kitaptır. Kitap, ‘Kendini Yönetme Sanatı’ ve ‘İlişkileri Yönetme Sanatı’ olmak üzere 2 bölümden oluşur.

Diğer Kitaplarımız

Connect with us