Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB)

 

  • Borderline kişilik bozukluğu duygusal düzensizlik, kendine zarar verme davranışları,kimlik bölünmesi, ilişki problemleri ve yoğun korku ve endişe hissi ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu davranış sorunlarının başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik dönemleridir. Davranış örüntüsü değişime dirençlidir. Kalıtsal veya çevresel olabileceği gibi, hem kalıtsal hem de çevresel etkenler bu bozukluklara neden olabilir. Kişilik bozuklukları, aile içi ilişkilerde, sosyal ve mesleki uyumda önemli kayıplara yol açar. Kişilik bozukluğu olan bireyler yaşadıkları ya da çevrelerine yaşattıkları sorunların, kendi ‘uygun olmayan’ davranış kalıplarından kaynaklandığını göremezler. Davranışlarını, ‘normal/ doğal’ olarak değerlendirirler. Bu nedenden ötürü kişilik bozukluğu olan bireyler çok nadir olarak tedavi arayışına girerler. Borderline kişilik bozukluğu olanlar, gerçek veya hayali bir terkedilmeden kaçınmak için abartılı çabalar gösterirler, bir kişiyi aşırı yüceltme ve aşırı yerme arasında gidip gelen tutarsız ilişkileri vardır, Kendine zarar verme davranışının da dahil olduğu en az iki alanda dürtüsel davranışlar sergilerler ve yineleyen intiharla ilgili davranışlar ve girişimlerde bulunurlar.

 

 

 

BKB'li Bireylerin Genellikle Şu Belirtileri Gösterir:

  1. Duygusal istikrarsızlık: Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler, yoğun ve değişken duygusal tepkiler sergilerler. Öfke, üzüntü, kaygı veya boşluk hissi gibi yoğun duygular hızla ortaya çıkabilir ve çevresel faktörlere aşırı tepki verebilirler.

 

  1. İlişki problemleri: BKB'li bireyler, istikrarsız ve yoğun ilişkiler yaşarlar. Yakın ilişkilerde bağlanma ve ayrılma korkusu yaşayabilirler. Diğer insanlarla çatışmaya ve düşmanlığa yatkın olabilirler. Aynı zamanda, sürekli olarak başkalarının onları terk edeceği veya reddedeceği endişesiyle yaşarlar.
  1. Kendi kimliği ve benlik algısı sorunları: BKB'li bireylerde benlik algısı değişkenlik gösterebilir. Kendilerini belirsiz veya boş hissedebilirler. Kimlik bunalımı yaşayabilirler ve sürekli olarak kendi değerlerini ve amaçlarını belirlemekte zorluk çekebilirler.
  2. Dürtüsel davranışlar: BKB'li bireyler, dürtüsel ve riskli davranışlara meyil gösterebilirler. Alkol veya madde kötüye kullanımı, aşırı yeme, cinsel risk alma, kendine zarar verme veya intihar düşünceleri gibi davranışlar sergileyebilirler.
  3. Özdeğer eksikliği ve duygusal boşluk: BKB'li bireyler, düşük özdeğer duygusu ve içsel boşluk hissi yaşayabilirler. Bu, kendilerini boşlukta hissetme, anlamsızlık hissi veya sürekli bir boşluk arayışı şeklinde ortaya çıkabilir. Borderline kişilik bozukluğu karmaşık bir durumdur ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir.

Connect with us